Chłodnictwo, a inne dziedziny z wykorzystaniem amoniaku

Chemicznie związek nieorganiczny, dostaje

Chemikom amoniak zawsze kojarzy się przede wszystkim z chłodnictwem, a zazwyczaj mają jeszcze wiele ciekawych informacji o nim. Chemicznie jest związek nieorganiczny, który uzyskuje się podczas reakcji wodoru i azotu (azot a III stopniu utleniania). Wzór amoniaku to NH3 i co na pewno zdziwi osoby nie interesują się chemią - jest on gazem, ale bardziej znamy go w postaci ciekłej. Kiedyś właśnie mocno rozcieńczony w wodzie amoniak był używany jako sole trzeźwiące, bo ma drażniący zapach. Zbyt duża ilość amoniaku powoduje podrażnienie układu oddechowego, prowadzi do obrzęku płuc.

Amoniak rozpuszcza wodzie

Paniom amoniak nie kojarzy się z chłodnictwem, a z farbą do włosów. Amoniak bowiem łatwo rozpuszcza się w wodzie i dlatego może być w płynnej formie używany właśnie w tym celu, by pomóc farbom wnikać w głąb włosa. Trzeba dodać, że ciekły amoniak to niebezpieczna sytuacja - taki amoniak odmraża skórę - to już prosta droga do zrozumienia, dlaczego amoniak odgrywa tak ważną rolę w chłodnictwie. O ile płynny amoniak ma działanie silnie zasadowe, o tyle w formie gazowej po połączeniu z powietrzem tworzy mieszankę wybuchową - dlatego chłodnie mają tyle zabezpieczeń przed wyciekiem amoniaku.

Nh3 wytwarza konsekwencji degradacji

Amoniak zagraża przy spożyciu, wdychaniu kontakcie z oczami. Amoniak powstaje też w wyniku degradacji białek przy działaniu bakterii - ta jego forma nie jestsposób wykorzystywana.Jednak amoniak to nie tylko gaz i płyn, bowiem najwięcej amoniaku przemysł przerabia na kwas azotowy. Z niego z kolei powstają azotany i sole amonowe- te ostanie służą do wykorzystywane jako nawóz. Trzeba jednak pamiętać, że amoniak to związek, który używany jest w chłodnictwie, czy hutnictwie ze względu na na minusową temperaturę wrzenia (ponad - 33 °C ).

Sam kwas azotowy ma bardzo szerokie zastosowanie od przemysłu do farmacji.Dzięki amoniakowi korzysta nie tylko chłodnictwo, ale powstaje tak wiele produktów i substancji, że trudno je tu wymienić, są one bardzo różnorodne:

Należy dodać, ze większość produktów otrzymanych dzięki amoniakowi ma inne właściwości niż sam amoniak.